T

# 27 Results YEAR Quality Duration Genres VOTES
01 TV Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ 2019

Unknown

100m GIẢI TRÍ

5.0

02 TV Tân Ủy Thiên Đồ Long Ký 2018 2019

Unknown

100m GIẢI TRÍ

5.0

03 TV Táo Quân 2018 2018

Unknown

100m XEM HÀI

3.4

04 TV Táo Quân 2019 2019

Unknown

100m GIẢI TRÍ

3.0

05 TV Táo Quân 2020 2020

Unknown

100m GIẢI TRÍ

5.0

06 TV Thách Thức Danh Hài Mùa 3 2017

Unknown

100m TV SHOW

3.3

07 TV Thách Thức Danh Hài Mùa 4 2017

Unknown

100m TV SHOW

3.5

08 TV Thách Thức Danh Hài Mùa 5 2018

Unknown

90m TV SHOW

3.3

09 TV Thách Thức Danh Hài Mùa 6 2019

Unknown

90m TV SHOW

5.0

10 TV Thần Tượng Bolero 2018 2018

Unknown

100m TV SHOW

3.4

11 TV The Face 2018 2018

Unknown

100m TV SHOW

3.0

12 TV Thiên Đường Ẩm Thực Mùa 4 2018

Unknown

100m TV SHOW

4.0

13 TV Thiên Đường Ẩm Thực Mùa 5 2019

Unknown

100m TV SHOW

5.0

14 TV Thúy Nga 2017

Unknown

100m XEM HÀI

4.3

15 TV Tiếu Lâm Tứ Trụ 2017 2016

Unknown

100m TV SHOW

5.0

16 TV Tiểu Nữ Hoa Bất Khí 100

Unknown

100m GIẢI TRÍ

5.0

17 TV Tik Tok 2018

Unknown

100m GIẢI TRÍ

5.0

18 TV Tình Yêu Hoàn Mỹ 2019

Unknown

60m TV SHOW

5.0

19 TV Tôi Là Ai 2017

Unknown

100m GIẢI TRÍ

2.7

20 TV Trấn Thành 2017

Unknown

50m XEM HÀI

3.1

Livescore.in