G

# 14 Results YEAR Quality Duration Genres VOTES
01 TV Ghiền Mì Gõ 2017

Unknown

50m GIẢI TRÍ

4.3

02 TV Gia Đình Là Số 1 2017

Unknown

100m GIẢI TRÍ

4.3

03 TV Giai Điệu Chung Đôi 2018

Unknown

100m TV SHOW

4.1

04 TV Giọng Ải Giọng Ai 4 Unknown

Unknown

TV SHOW

4.5

05 TV Giọng Ải Giọng Ai Mùa 2 2017

Unknown

100m TV SHOW

3.4

06 TV Giọng Ải Giọng Ai Mùa 3 2018

Unknown

100m TV SHOW

4.0

07 TV Giọng Ca Bất Bại 2018

Unknown

100m TV SHOW

3.8

08 TV Giọng Ca Bí Ẩn 2018

Unknown

Onm TV SHOW

3.5

09 TV Giọng Hát Việt 2018 2018

Unknown

100m TV SHOW

3.4

10 TV Giọng Hát Việt 2019 2019

Unknown

100m TV SHOW

4.2

11 TV Giọng Hát Việt Nhí 2018 2018

Unknown

100m TV SHOW

2.8

12 TV Giọng Hát Việt Nhí 2019 2019

Unknown

120m TV SHOW

4.0

13 TV Gương Mặt Thân Quen 2018 2018

Unknown

100m TV SHOW

3.9

14 TV Gương Mặt Thân Quen 2019 2019

Unknown

120m TV SHOW

5.0

Livescore.in